591 52 38 37 ადმინისტრაცია

სერტიფიცირებული კურსები

სერტიფიცირებული კურსები

სტრატეგიული ადამიანური რესურსების მართვა

დღევანდელ მენეჯერებს მოეთხოვებათ დაეუფლონ ძირითად პრინციპებსა და პროცედურებს, რათა დააკმაყოფილონ ამ სფეროში წარმოქმნილი გამოწვევები. კურსის წარმატებით დახურვის შემდეგ მონაწილეს შეეძლება მუშახელის სწორად  დაგეგმვა, მოზიდვა,  შერჩევა, მომზადება, პერფორმანსის მართვა, ეცოდინება  თანამშრომელთა განვითარების, მოტივაციის, წახალისებისა და კომპენსაციის სქემები.სტრატეგიული ადამიანური რესურსების მარ...

  • 24 საათი
  • თბილისი

მეტის ნახვა

სექტორული გაყიდვები

Sales in ITაიტის გაყიდვები წარმოგიდგენთ გაყიდვების გზას, რომელიც საფუძვლიანად განსხვავდება ჩვეულებრივი მეთოდებისგან. პროგრამა ამყარებს გრძელვადიან ურთიერთობას მომხმარებელთან, ამ მიდგომით კი ვითარდება ნდობა და გაგება რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.Sales in Pharmaფარმაცეფტული კომპანიის წარმომადგენლები ხვდებიან ექიმებს და საავადმყოფოების სხვა თანამშრომლებს, ...

  • 25
  • თბილისი
  • საერთაშორისო აღიარების დიპლომი

მეტის ნახვა

საწყისი