591 52 38 37 ადმინისტრაცია

სერტიფიცირებული კურსები

სერტიფიცირებული კურსები

სტრატეგიული მარკეტინგი

 სტრატეგიული მარკეტინგის კურსის მიზანია წარმოაჩინოს და განავითაროს მარკეტინგის მენეჯმენტის კონცეფციები, პრინციპები, ინსტრუმენტები და ტექნიკა, აგრეთვე ხაზი გაუსვას მარკეტინგის სფეროში მიმდინარე საკითხებს. მოდული მიზნად ისახავს სტუდენტების აღჭურვას მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო ინსტრუმენტებით და საშუალებას აძლევს მათ აღიქვან მარკეტინგი, როგორც მენეჯერული საქმიანობა და დააკა...

  • 24 საათი
  • თბილისი

მეტის ნახვა

საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ციფრული მარკეტინგი + workshop ვიზუალური კომუნიკაცია (არჩევითი)

საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ციფრული მარკეტინგი + workshop ვიზუალური კომუნიკაცია (არჩევითი)295 ევრო + 100 ევრო wor...

  • 25 საათი + 6 საათი workshop (არჩევითი)
  • თბილისი
  • საერთაშორისო აღიარების სერტიფიკატი

მეტის ნახვა

სტრატეგიული ადამიანური რესურსების მართვა; თბილისი

კურსის აღწერადღევანდელ მენეჯერებს მოეთხოვებათ დაეუფლონ ძირითად პრინციპებსა და პროცედურებს, რათა დააკმაყოფილონ ამ სფეროში წარმოქმნილი გამოწვევები. კურსის წარმატებით დახურვის შემდეგ მონაწილეს შეეძლება მუშახელის სწორად  დაგეგმვა, მოზიდვა,  შერჩევა, მომზადება, პერფორმანსის მართვა, ეცოდინება  თანამშრომელთა გ...

  • 25 საათი
  • თბილისი

მეტის ნახვა

საწყისი