591 52 38 37 ადმინისტრაცია

სიახლეები

სიახლეები


სიახლეები


კურსები მარკეტინგში და მენეჯმენტში.

1 დეკემბერს 19:00 საათზე ჩატარდა პირველი ლექცია სტრატეგიულ მარკეტინგში.

1 დეკემბრიდან სეტიფიცირებული კურსი სტრატეგიულ მარკეტინგში

ვახტანგ კახიძე ESE თბილისის შესახებ

სამაგისტრო პროგრამები - Master Programmes

THE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)European School of Economics აცხადებს მიღებას სამაგისტრო პროგრამაზე ბიზნესის ადმინისტრირებაში 2015-2016 აკადემიური წლისათვის,სკოლა ოპერირებს მსოფლიოს ოთხ ქვეყანაში: ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, იტალიაში, ესპანეთსა და ახლა უკვე საქართველოში. ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე მიიღეთ საერთაშორისო აღიარების დიპლომი თბილისში.ESE აერთიანებს როგორც ონლაი

ის ორგანიზაციები რომელთა თანამშრომლებსაც მოემსახურა European School of Economics - თბილისი გახსნიდან 4 თვის განმავლობაში.


საწყისი