591 52 38 37 ადმინისტრაცია

INSEAD-ის კორპორაციული მართვის პროფესორის, ლუდო ვან დერ ჰეიდენის კომენტარი სემინარზე:

"ჩემი #SOLOtalks( პირადი გამოსვლები) უმეტესად მმართველობას ეხებოდა, ბიზნეს მმართველობას, კორპორაციულ და სახელმწიფო მმართველობას. ეს თემა დღევანდელ სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა შესაბამისად არ ესმით. ჩემი მიზანია,ბიზნესში ჩართულ ადამიანებს დავანახო, რამდენად მნიშვნელოვანია მმართველობა ბიზნესის გასაუმჯობესებლად. ესარარისთემა, რომელსაცხშირადგანიხილავენ.INSEAD-ისსამაგისტროპროგრამაშიცკურსიამ რამდენიმეხნისწინდავამატეთ. ერთისიტყვით, კორპორაციულიმ მართველობა, არის არამხოლოდ ახალი ტერმინი, არამედ ახალი ჩვევა, რომელიც განსაზღვრავს დირექტორთა საბჭოს როლს ბიზნეს ცხოვრებაში." ლუდო ვან დერ ჰეიდენიINSEAD-ის  კორპორაციული მართვის პროფესორი.საწყისი