591 52 38 37 ადმინისტრაცია

მსოფლიოში აღიარებული ბიზნესსკოლის, INSEAD-ის პროფესორის, ლუდო ვან დერ ჰეიდენის სემინარი, სოლო ლაუნჯში.

ინტერაქციული ხასიათის შეხვედრის დროს პროფესორმა ისაუბრა მმართველობის სტატუსზე, მსმენელს გააცნო მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში მმართველი გუნდების საქმიანობის ზოგადი პრინციპები და გარკვეული მახასიათებლები, რომლებიც განსაზღვრავენ მმართველობას ადგილობრივ დონეზე. სემინარზე საუბარი იყო ისეთ საკითხებზეც, როგორებიცაა:

• საჯაროდ რეგისტრირებული ფირმების მართვის ძირითადი განსხვავებები;

• ეფექტურ მართვასთან დაკავშირებული გამოწვევები;

• არსებობს თუ არა მართვის მსოფლიოს სტანდარტი და სხვ.საწყისი