032 2238151ადმინისტრაცია

,,ჰენლი ბიზნეს სკოლის'' კამპუსი დიდ ბრიტანეთში, სადაც ჩვენი სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები გაემგზავრებიან.


საწყისი