591 52 38 37 ადმინისტრაცია

,,ჰენლი ბიზნეს სკოლის'' კამპუსი დიდ ბრიტანეთში, სადაც ჩვენი სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები გაემგზავრებიან.


საწყისი