591 52 38 37 ადმინისტრაცია

Schiller International University

შილერის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (SIU) მთავარი მიზანია პერსონალურ და პროფესიონალურ დონეზე მოამზადოს სტუდენტები, რათა მათ დაიკავონ წამყვანი პოზიციები საერთაშორისო ბაზარზე.

SIU-ს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ფარგლებში სასწავლებელი უზრუნველყოფსკომპეტენციებს, რომლებიცსტუდენტებს პროფესიული კარიერისა და შემდგომი აკადემიური შესწავლისთვის სჭირდებათ.საბაკალავრო პროგრამები

 საერთაშორისო ბიზნესი

 საერთაშორიო ეკონომიკა

 ტურიზმის მენეჯმენტი

 საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია

სამაგისტრო პროგრამები

ბიზნესის ადმნისტრირება

საერთაშორისო ბიზნესი

ტურიზმის მენეჯმენტი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი

საერთაშრისო მენეჯმენტი

საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია
საწყისი