032 2238151ადმინისტრაცია

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები

საქართველოს მენეჯმენტის სკოლა გთავაზობთ სამაგისტრო და საბაკალავრო პროოგრამებს ონლაინ რეჟიმში, ქვეყნიდან გაუსვლელად შეგეძლებათ მიიღოთ მაგისტრის ან ბაკალავრის ხარისხი.


საწყისი