591 52 38 37 ადმინისტრაცია

Schiller International University

Schiller International University


შილერის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (SIU) მთავარი მიზანია პერსონალურ და პროფესიონალურ დონეზე მოამზადოს სტუდენტები, რათა მათ დაიკავონ წამყვანი პოზიციები საერთაშორისო ბაზარზე.

SIU-ს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ფარგლებში სასწავლებელი უზრუნველყოფსკომპეტენციებს, რომლებიცსტუდენტებს პროფესიული კარიერისა და შემდგომი აკადემიური შესწავლისთვის სჭირდებათ.


საბაკალავრო პროგრამები

 საერთაშორისო ბიზნესი

 საერთაშორიო ეკონომიკა

 ტურიზმის მენეჯმენტი

 საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია
საწყისი