032 2238151ადმინისტრაცია

Schiller International University

Schiller International University


შილერის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (SIU) მთავარი მიზანია პერსონალურ და პროფესიონალურ დონეზე მოამზადოს სტუდენტები, რათა მათ დაიკავონ წამყვანი პოზიციები საერთაშორისო ბაზარზე.

SIU-ს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ფარგლებში სასწავლებელი უზრუნველყოფსკომპეტენციებს, რომლებიცსტუდენტებს პროფესიული კარიერისა და შემდგომი აკადემიური შესწავლისთვის სჭირდებათ.


საბაკალავრო პროგრამები

 საერთაშორისო ბიზნესი

 საერთაშორიო ეკონომიკა

 ტურიზმის მენეჯმენტი

 საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია
საწყისი