591 52 38 37 ადმინისტრაცია

საკონსულტაციო მომსახურება კომპანიებისთვის

საკონსულტაციო მომსახურება კომპანიებისთვისსაქართველოს მენეჯმენტის სკოლა კომპანიებს თავაზობს საკონსულტაციო მომსახურებას. “Consulting” არის კომპანიებისათვის და ორგანიზაციებისთვის ობიექტური რჩევების მიცება და დახმარება, მათი სტრატეგიების მართვა და ოპერაციების ორგანიზება.


საწყისი