591 52 38 37 ადმინისტრაცია

სტრატეგიული ადამიანური რესურსების მართვა; თბილისი

სტრატეგიული ადამიანური რესურსების მართვა; თბილისი


კურსის აღწერა

დღევანდელ მენეჯერებს მოეთხოვებათ დაეუფლონ ძირითად პრინციპებსა და პროცედურებს, რათა დააკმაყოფილონ ამ სფეროში წარმოქმნილი გამოწვევები. კურსის წარმატებით დახურვის შემდეგ მონაწილეს შეეძლება მუშახელის სწორად  დაგეგმვა, მოზიდვა,  შერჩევა, მომზადება, პერფორმანსის მართვა, ეცოდინება  თანამშრომელთა განვითარების, მოტივაციის, წახალისებისა და კომპენსაციის სქემები.სტრატეგიული ადამიანური რესურსების მართვის კურსის მიმდინარეობისას მოყვანილი იქნება ათეულობით ფაქტობრივი მაგალითი, თუ როგორ თანამშრომლობენ კორპორაციები HR განყოფილებასთან საერთაშორისო დონეზე გლობალური კონკურენციის პირობებში. 

კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეს შეეძლება:

1.ადამიანური რესურსების მართვის წარმოების და მოდელირების გაგება

2.ბიზნეს სტრატეგიებისა და ადამიანური კომპეტენციების არსს შორის ურთიერთობა ორგანიზაციებში

3.სხვადასხვა HRM  მოდელების კრიტიკულად შეფასება და მასთან დაკავშირებული დაინტერესებული მხარეების ინტერესები

4.შეძლებს შეაფასოს HRM სპექტრის პოლიტიკა

5.გაგება და ახსნა HR ცვლადების, რასაც შეუძლია ორგანიზაციული ცვლილებების მოხდენა

მონაწილეებს პროგრამის წარმატებით დასრულებისათვის გადაეცემათ ESE-ს საერთაშორისო სერტიფიკატი.

მოთხოვნები:

** პირველადი ხარისხი შესაბამის საგანში ან პროფესიონალური კვალიფიკაციის ექვივალენტური დონე

** რეზიუმე/CV + პირადი განცხადება

** პასპორტის/ID-ის ფოტოასლი

** რეზერვაციის საფასური: 30 ევროს ექვივალენტი ლარში (არადაბრუნებადი).დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მოგვმართოთ ორგანიზაციის ოფისში, ან შეავსოთ ონლაინ განაცხადი:
www.gsom.ge

მის: ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის 5
ტელ: (+995 32) 2 238151, (+995 599) 159915
ელ-ფოსტა:
info@gsom.ge
ვებ-გვერდი:www.gsom.geსაწყისი